Language:

 • English
 • Deutsch
 • Español
 • Nederlands
 • Austrian
 • Slovenščina

voice@dshs-koeln.de | @Voicessport

VIRI

Dejstva in številke

Spolno nasilje nad otroci v Evropi

 • Podatki, ki so na voljo kažejo, da je približno 1 izmed 5 otrok žrtev neke oblike spolnega nasilja.
 • Ocenjuje se, da je v 70-85% primerih storilec nekdo, ki ga otrok pozna in mu zaupa. Spolno nasilje nad otroci lahko poteka v različnih oblikah: spolna zloraba znotraj družinskega kroga, otroška pornografija in prostitucija, korupcija, nagovarjanje preko spleta in spolni napadi s strani vrstnikov.

Svet Evrope, kampanja Eden od petih.

Spolna zloraba otrok (v državah z visokimi prihodki)

 • V otroštvu je med 5-10% deklic in do 5% dečkov izpostavljenih penetracijski spolni zlorabi
 • Stopnja izpostavljenosti katerikoli vrsti spolne zlorabe je trikrat višja
 • The Lancet (Gilbert et al., 2009)

  Spolno nasilje v Evropi

 • 1 izmed 20 žensk (5%) je bila po 15. letu posiljena
 • 18% žensk je bilo po 15. letu izpostavljenih zalezovanju
 • 12% žensk je omenilo, da so bile pred 15. letom žrtve vsaj neke vrste spolne zlorabe ali incidenta s strani odrasle osebe, kar pomeni približno 21 milijonov žensk v EU
 • 53% vseh žensk v EU se vsaj občasno izogiba določenim situacijam ali krajem, zaradi strahu fizičnega ali spolnega napada
 • Anketa o nasilju nad ženskami (Agencija Evropske unije za temeljne pravice)

Podporne storitve

Izkušnja pripovedovanja vaše zgodbe je lahko zelo težavna in kolikor je to mogoče, želimo poskrbeti, da se vam s sodelovanjem v raziskavi ne bo zgodila dodatna škoda. Pozorno bomo razložili, kaj je v raziskavo vključeno in vas vprašali za soglasje za sodelovanje v raziskavi. Sproti bomo tudi preverjali ali želite nadaljevati s sodelovanjem v raziskavi in spoštovali vašo odločitev v kolikor se premislite.

Želimo tudi zagotoviti dostop do specialističnih storitev, v kolikor to želite – pred, med ali po raziskavi.

Osrednji partner

NWG Network ima široke izkušnje zagovorništva in dela z žrtvami spolnega izkoriščanja in zlorabe. Organizacija ima široko znanje in močne mreže specialističnih organizacij, ki ponujajo ključne podporne storitve na tem področju.

Vsaka partnerska organizacija pa je lokalno povezana tudi z organizacijo za varstvo otrok ali podporo žrtvam na državni ravni. Več informacij lahko dobite prek glavnega raziskovalca oz. raziskovalke posamezne partnerske organizacije (glej Informacije > Raziskovalna ekipa).

(English)

Educational resources

Final Report

The final report describes the structure and goals of the VOICE project and summarizes central findings. A total of 72 interviews were conducted with persons affected of sexual violence in sport. The report presents an overview of the main results of these interviews and provides in-depth insights into the life stories of individual survivors. Download the report below.

thumbnail of VOICE_Final Report_kompr

Good Practice Guide

A key outcome of the VOICE Project was to develop a guide for sport organisations of all sizes to assist them in their efforts to prevent sexual abuse and exploitation and, in particular, to assist them in their engagement with those who have been subjected to sexual violence in sport. Download the guide below.

thumbnail of VOICE-GOOD PRACTISE GUIDE_Einzelseiten_final

Educational Films

A further key outcome of VOICE was to utilise the original research to develop resources that may assist organizations throughout Europe to develop educational experiences aimed at sensitizing their members to key issues relevant to understanding and preventing sexual abuse and exploitation in sport. Our key concern was to develop resources that are authentic and grounded in real experiences.

There are seven short films (4-9min.) which highlight different areas of the topic. All persons in the film are actors, yet the stories behind are the real stories collected in the VOICE-project. The films often include the voice of the actual survivor speaking in his/her own language, but you can have access to films with subtitles in six different languages: English, German, Dutch, Slovenian, Danish and Spanish.

Each film comes with a support manual including background material and instructions for using the film in educational settings. The purpose of these educational packages is to promote awareness and encourage discussion within safe and supportive environments. If you intend to use these resources within an organized sport setting (i.e. with groups), we strongly recommend that you have undertaken some form of training in relation to child protection or are supported by individuals with experience and expertise in this area.

We recommend that the packages are used within an adult group (e.g. the club committee, coaching staff) first to allow for discussion and evaluation. Where the audience includes children, parental consent must be sought in advance. Children should always be informed beforehand about the topic and content and given the option to participate or not. We also recommend that these packages are used as part of an ongoing process of awareness raising and not simply a one-off event.

Please be aware: The content of the film might upset you and those you show the film to. Please take care that you watch the films in a surrounding that offers support and the possibility to discuss the content. Further details about support services in the Voice partner countries is included in the Support section above.

If you want to watch and download the films, please click below:

Website designed and developed by Fuzzy Duck