Language:

 • English
 • Deutsch
 • Español
 • Nederlands
 • Austrian
 • Slovenščina

voice@dshs-koeln.de | @Voicessport

VIRI

Dejstva in številke

Spolno nasilje nad otroci v Evropi

 • Podatki, ki so na voljo kažejo, da je približno 1 izmed 5 otrok žrtev neke oblike spolnega nasilja.
 • Ocenjuje se, da je v 70-85% primerih storilec nekdo, ki ga otrok pozna in mu zaupa. Spolno nasilje nad otroci lahko poteka v različnih oblikah: spolna zloraba znotraj družinskega kroga, otroška pornografija in prostitucija, korupcija, nagovarjanje preko spleta in spolni napadi s strani vrstnikov.

Svet Evrope, kampanja Eden od petih.

Spolna zloraba otrok (v državah z visokimi prihodki)

 • V otroštvu je med 5-10% deklic in do 5% dečkov izpostavljenih penetracijski spolni zlorabi
 • Stopnja izpostavljenosti katerikoli vrsti spolne zlorabe je trikrat višja
 • The Lancet (Gilbert et al., 2009)

  Spolno nasilje v Evropi

 • 1 izmed 20 žensk (5%) je bila po 15. letu posiljena
 • 18% žensk je bilo po 15. letu izpostavljenih zalezovanju
 • 12% žensk je omenilo, da so bile pred 15. letom žrtve vsaj neke vrste spolne zlorabe ali incidenta s strani odrasle osebe, kar pomeni približno 21 milijonov žensk v EU
 • 53% vseh žensk v EU se vsaj občasno izogiba določenim situacijam ali krajem, zaradi strahu fizičnega ali spolnega napada
 • Anketa o nasilju nad ženskami (Agencija Evropske unije za temeljne pravice)

Podporne storitve

Izkušnja pripovedovanja vaše zgodbe je lahko zelo težavna in kolikor je to mogoče, želimo poskrbeti, da se vam s sodelovanjem v raziskavi ne bo zgodila dodatna škoda. Pozorno bomo razložili, kaj je v raziskavo vključeno in vas vprašali za soglasje za sodelovanje v raziskavi. Sproti bomo tudi preverjali ali želite nadaljevati s sodelovanjem v raziskavi in spoštovali vašo odločitev v kolikor se premislite.

Želimo tudi zagotoviti dostop do specialističnih storitev, v kolikor to želite – pred, med ali po raziskavi.

Osrednji partner

NWG Network ima široke izkušnje zagovorništva in dela z žrtvami spolnega izkoriščanja in zlorabe. Organizacija ima široko znanje in močne mreže specialističnih organizacij, ki ponujajo ključne podporne storitve na tem področju.

Vsaka partnerska organizacija pa je lokalno povezana tudi z organizacijo za varstvo otrok ali podporo žrtvam na državni ravni. Več informacij lahko dobite prek glavnega raziskovalca oz. raziskovalke posamezne partnerske organizacije (glej Informacije > Raziskovalna ekipa).

(English)

Educational resources

Content coming soon…

Website designed and developed by Fuzzy Duck