Language:

 • English
 • Deutsch
 • Español
 • Nederlands
 • Austrian
 • Slovenščina

voice@dshs-koeln.de | @Voicessport

BRONNEN

Feiten en cijfers

Seksueel geweld ten aanzien van kinderen in Europa

 • Beschikbare cijfers suggereren dat 1 op 5 kinderen in Europa ooit slachtoffer wordt van een vorm van seksueel geweld.
 • Men schat dat in 70 tot 85% van de gevallen de pleger een bekende is voor het kind, iemand die het kind kent en vertrouwt.
 • Seksueel geweld ten aanzien van kinderen kan verschillende vormen aannemen: seksueel misbruik in het gezin, beeldmateriaal van seksueel kindermisbruik (‘kinderporno’), prostitutie, corruptie, online grooming en seksueel grensoverschrijdend gedrag door jongeren

Raad van Europa, 1in5 campagne

Seksueel kindermisbruik in landen met hoog inkomen

 • Tijdens de kindertijd en jeugd wordt 5-10% van de meisjes en tot 5% van de jongens blootgesteld aan seksueel misbruik met penetratie
 • Ongeveer 3 keer zoveel jongens en meisjes worden blootgesteld aan andere vormen van seksueel geweld

The Lancet (Gilbert et al., 2009)

Seksueel geweld in Europa

 • 1 op 20 vrouwen (5%) wordt, na de leeftijd van 15 jaar, verkracht
 • 18% van de vrouwen wordt, na de leeftijd van 15 jaar, slachtoffer van stalking
 • 12% van de vrouwen (dit zijn ongeveer 21 miljoen Europese vrouwen) geeft aan dat ze voor de leeftijd van 15 jaar ooit slachtoffer werden van één of andere vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag door een volwassenen.
 • – 53% van alle vrouwen in de Europese Unie geeft aan dat ze sommige situaties of plaatsen vermijden, uit angst om fysiek of seksueel aangevallen te worden.
 • – 36% van de Belgische vrouwen rapporteert op z’n minst één ervaring met seksueel of fysiek geweld sinds de leeftijd van 15 jaar

Violence Against Women Survey (EU Agency for Fundamental Rights)

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de Europese sport

Volgens de beschikbare wetenschappelijke gegevens

 • Ervaart 14 tot 49% van de vrouwelijke sporters minstens éénmalig seksuele intimidatie tijdens het sport.
 • Wordt 2 tot 13% van de meisjes en ongeveer 6% van de jongens seksueel misbruikt in een sportcontext.
 • Lopen elite sporters, holebi sporters, allochtone sporters en andersvalide sporters meer risico om slachtoffer te worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 • – Zijn niet alleen coaches, maar ook medesporters en andere volwassenen binnen de sportorganisaties verantwoordelijk voor het plegen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de Vlaamse sport

In 2014 werd er in het kader van de overheidsopdracht ‘Ethisch Verantwoord Sporten’ door de Universiteit Antwerpen een grootschalig onderzoek uitgevoerd bij 2044 Vlaamse volwassenen tussen 18 en 50 jaar. Uit de resultaten bleek dat 17% van hen minstens één ervaring rapporteerde van seksueel grensoverschrijdend gedrag in een sportomgeving voor de leeftijd van 18 jaar. De meest gerapporteerde ervaringen zijn dat men nagefloten of nageroepen werd, er over de sporter seksistische grappen of seksueel getinte opmerkingen gemaakt werden, en dat de sporter ongewenst aangeraakt of betast werd. Wanneer we kijken naar de ernst van de meegemaakte ervaringen zien we dat 2% van de respondenten enkel mild, 8% matig en 7% slachtoffer werd van ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het risico dat ook jouw sportorganisatie vroeg of laat wordt geconfronteerd met signalen of vermoedens van ongepast gedrag is dus reëel.

(Vertommen et al., 2016)

Hulpverlening

Je verhaal vertellen kan heel lastig zijn, en we willen zo goed mogelijk proberen te voorkomen dat je nog meer negatieve gevolgen ondervindt door je deelname aan dit onderzoek. We zullen daarom heel nauwkeurig uitleggen wat deelnemen aan dit onderzoek inhoudt en we zullen je vragen om uitdrukkelijk je goedkeuring te geven. We zullen ook steeds benadrukken dat je op elk moment mag stoppen met meewerken aan het onderzoek. Verder benadrukken we dat je op elk moment, via 1712, beroep kan doen op een professionele hulpverlener die je voor, tijdens en na het onderzoek kan bijstaan.

NWG Network is een centrale partner in dit onderzoek en heeft een enorme expertise in het werken met slachtoffers van seksueel geweld. In Vlaanderen werken we samen met het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk. Meer informatie hierover kan bekomen worden bij de onderzoeksleider in Vlaanderen (Tine Vertommen, zie ‘Informatie – Onderzoeksteam’).

(English)

Educational resources

Final Report

The final report describes the structure and goals of the VOICE project and summarizes central findings. A total of 72 interviews were conducted with persons affected of sexual violence in sport. The report presents an overview of the main results of these interviews and provides in-depth insights into the life stories of individual survivors. Download the report below.

thumbnail of VOICE_Final Report_kompr

Good Practice Guide

A key outcome of the VOICE Project was to develop a guide for sport organisations of all sizes to assist them in their efforts to prevent sexual abuse and exploitation and, in particular, to assist them in their engagement with those who have been subjected to sexual violence in sport. Download the guide below.

thumbnail of VOICE-GOOD PRACTISE GUIDE_Einzelseiten_final

Educational Films

A further key outcome of VOICE was to utilise the original research to develop resources that may assist organizations throughout Europe to develop educational experiences aimed at sensitizing their members to key issues relevant to understanding and preventing sexual abuse and exploitation in sport. Our key concern was to develop resources that are authentic and grounded in real experiences.

There are seven short films (4-9min.) which highlight different areas of the topic. All persons in the film are actors, yet the stories behind are the real stories collected in the VOICE-project. The films often include the voice of the actual survivor speaking in his/her own language, but you can have access to films with subtitles in six different languages: English, German, Dutch, Slovenian, Danish and Spanish.

Each film comes with a support manual including background material and instructions for using the film in educational settings. The purpose of these educational packages is to promote awareness and encourage discussion within safe and supportive environments. If you intend to use these resources within an organized sport setting (i.e. with groups), we strongly recommend that you have undertaken some form of training in relation to child protection or are supported by individuals with experience and expertise in this area.

We recommend that the packages are used within an adult group (e.g. the club committee, coaching staff) first to allow for discussion and evaluation. Where the audience includes children, parental consent must be sought in advance. Children should always be informed beforehand about the topic and content and given the option to participate or not. We also recommend that these packages are used as part of an ongoing process of awareness raising and not simply a one-off event.

Please be aware: The content of the film might upset you and those you show the film to. Please take care that you watch the films in a surrounding that offers support and the possibility to discuss the content. Further details about support services in the Voice partner countries is included in the Support section above.

If you want to watch and download the films, please click below:

Website designed and developed by Fuzzy Duck