Language:

  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Nederlands
  • Austrian
  • Slovenščina

voice@dshs-koeln.de | @Voicessport

Forumi prepoznavanja

Žrtve resnih kršitev človekovih pravic imajo pravico povedati resnico o zlorabah, ki so jih trpele, in imajo pravico biti slišane.

Da bi prispevali k procesu prepoznavanja, so različne organizacije in društva prispevale k pripravi okolja v katerem žrtve lahko delijo svojo zgodbo posebni komisiji ali skupini predstavnikov ključnih zainteresiranih strani, ki imajo moč prepoznati zlorabe in začeti proces preiskave in sprave.

V mednarodnem okolju so to Ryan Commission na Irskem neodvisna raziskava spolne zlorabe otrok v Združenem kraljestvu, neodvisna komisija priznavanja spolne zlorabe otrok v Nemčiji, (Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs).ter druge organizacije in iniciative.

Kljub temu, da VOICE projekt sam ne more zagotoviti celotnega procesa zajema preiskave in prepoznavanja spolnega nasilja v evropskem športu, pa sledi principom prej omenjenih vodilnih organizacij in skuša narediti prve korake v isti smeri na področju športa.

Nacionalni VOICE forumi

Vsaka izmed osmih nacionalnih partnerskih organizacij bo izvedla poseben forum prepoznavanja spolne zlorabe v športu v svoji državi. Forumi bodo zagotovili varno in podporno okolje tistim, ki so bili potisnjeni v položaj nemoči zaradi izkušnje spolnega nasilja in jim omogočili da delijo svojo zgodbo.

Forumi so namenjeni, da dajo posameznim športnicam in športnikom glas, in da zajamejo moč njihovih zgodb za razvoj in izboljšanje pozitivnih športnih kultur in skupnosti.

Vsaka izmed partnerskih organizacij bo sodelovala z lokalnimi ali regijskimi partnerji organizacijami za varstvo otrok ali podporo žrtvam ter športnimi organizacijami.

V partnerstvu s temi organizacijami bodo izvedeni nacionalni forumi prepoznavanja spolne zlorabe v športu, namenjeni udeležencem in udeleženkam iz sveta športa, mladinskega dela in zaščite otrok.

Forumi bodo tudi priložnost da žrtve, katere bodo želele, opišejo svojo zgodbo, sodelujejo v medsebojnem dialogu in dialogu s ključnimi osebami v športu v podpornem in varnem okolju.

Ključni cilj je pomoč pri kreiranju pogojev za spravo z vzpodbujanjem institucionalnih reform in kulturnih sprememb. Forumi bodo tudi služili kot platforma univerzitetnim partnerjem za predstavitev rezultatov njihovih raziskav in na podlagi le-teh pripomogli k dialogu med ključnimi deležniki.

Proces bo pazljivo voden, in vsi partnerji so sprejeli etične smernice za vodenje forumov. Vsak partner bo pri pripravi etičnih smernic vključil tudi znanja lokalnih organizacij s področja mladinskega dela in zaščite otrok.

Za nadaljnje informacije o nacionalnih forumih VOICE, obiščite (link)

CKljučne obveznosti

Forumi bodo sledili naslednjim ključnim zahtevam:

Website designed and developed by Fuzzy Duck