Language:

  • English
  • Deutsch
  • Español
  • Nederlands
  • Austrian
  • Slovenščina

voice@dshs-koeln.de | @Voicessport

Erkenningsfora

Slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben het recht om de waarheid te vertellen over wat er hen overkomen is, en ze hebben het recht om gehoord te worden.

Om dit mogelijk te maken, hebben verschillende instanties en organisaties gezocht naar manieren om ruimte te creëren waarbinnen het voor slachtoffers mogelijk is om hun verhaal te vertellen tegenover een groep van vertegenwoordigers uit organisaties die het misbruik kunnen erkennen en een proces van onderzoek en verzoening kunnen opstarten.

De Ryan Commission in Ireland in Ierland is één van de meest gekende instituten in dit verband. Ook in het Verenigd Koninkrijk The Independent Inquiry into Child Sexual Abuse, en in Duitsland The Independent Commission for Acknowledging Child Sexual Abuse (Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs). zijn er zo’n commissies in het leven geroepen.

Hoewel het VOICE project niet het mandaat heeft om zo’n commissie uit te bouwen en onderzoek op te starten, willen we wel de krijtlijnen en principes van bovenvermelde commissies volgen en de eerste stappen in deze richting zetten in de sportwereld.

Nationaal VOICE Erkenningsforum

Elk van de 8 deelnemende VOICE partners zal een erkenningsforum in de sport organiseren. Deze fora bieden een veilige en ondersteunende omgeving waarin getroffenen hun verhaal kunnen vertellen en hun ervaringen kunnen delen. Het forum wil een stem bieden aan sporters en ex-sporters en wil de kracht van hun verhalen bundelen om een positief sportklimaat te genereren.

Om dit mogelijk te maken zal elke partner samenwerken met een slachtofferorganisatie en een sportorganisatie actief in eigen land. In Vlaanderen is dit het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport en het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk. In samenwerking met deze organisaties zal de Universiteit Antwerpen en de Thomas More hogeschool een erkenningsforum organiseren in Vlaanderen, waarbij we slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport samenbrengen met beleidsmakers uit de sportwereld, het jeugdwerk en de hulpverlening. Het erkenningsforum zal plaatsvinden in september 2017.

Dit erkenningsforum wil de mogelijkheid bieden aan slachtoffers om, indien ze dit willen, hun verhaal te vertellen en in gesprek te gaan met vertegenwoordigers uit de sportwereld. We willen praten over hoe het beter en veiliger kan in de sport.

Een belangrijke doelstelling is het creëren van betere omstandigheden voor opvang en herstel van getroffenen. We willen kennis verspreiden en sportorganisaties aanmoedigen om het probleem aan te pakken. Het forum dient ook als platform voor de onderzoekers om hun resultaten voor te stellen en in dialoog te gaan met sportactoren.

Dit proces zal goed voorbereid worden en alle deelnemers zullen zich vooraf akkoord verklaren met enkele ethische richtlijnen bij het verloop van het forum. De expertise van de slachtofferorganisatie zal ingezet worden bij het ontwerp van deze richtlijnen.

Basisprincipes

Het erkenningsforum zal gebaseerd zijn op deze principes:

Website designed and developed by Fuzzy Duck